STRONA LITERACKA

Janusza Józefa Adamczyka

Strona dla Tych, którzy interesują się duchowością i światem imponderabiliów, dla Tych, którzy zastanawiają się nad człowieczym losem, sensem życia i przeznaczeniem.

"Artysta nie powinien głosić niczego, nawet własnej autonomii. Jego sztuka powinna przemawiać swą własną prawdą, a przez to właśnie być w harmonii z wszelkimi innymi odmianami prawdy - moralną, matafizyczną, mistyczną." - Thomas Merton "W natarciu na niewypowiadalne"

"Ciebie, który śpisz w mojej piersi, nie spotyka się słowami, lecz poprzez powstawanie życia w życiu i mądrości w mądrości." - Thomas Merton "Rozmowy z milczeniem"

TOPLISTA Poezji

ZAPRASZAM

ENTER